GIÁO VIÊN TRẦN THỊ HẢI YẾN

GIỚI THIỆU VỀ GIÁO VIÊN:TRẦN THỊ HẢI YẾN   Họ và tên: Trần Thị Hải Yến Email: haiyen.cec@gmail.com Youtube: youtube.com/user/haiyencec Facebook: facebook.com/haiyencec TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN: GIÁO VIÊN Trình độ học vấn:     Cử nhân Ngành học:     Sư phạm tiếng Anh Tốt nghiệp năm:     2013 Ngoại ngữ:      Tiếng Anh, tiếng Trung KINH…