Khai Giảng Các khóa học Tiếng Anh Giao tiếp, Phỏng Vấn Xin Việc và TOEFL 400 430,

Trung Tâm Anh Ngữ ETC tính đến nay đã và đang đào tạo hơn 500 Sinh viên về Tiếng Anh Giao Tiếp,Tiếng Anh Phỏng Vấn và TOEFL có cam kết chất lượng, với phương pháp phù hợp cùng đội ngũ giảng viên nhiệt tình, chất lượng, Trung tâm đã nhận được rất nhiều sự ủng…