Giáo Viên: Hoàng Thị Thám

THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Hoàng Thị Thám Email: thamhoangknn@gmail.com Trình độ: Cử nhân Chuyên ngành: Sư phạm tiếng Anh Trường: Khoa Ngoại Ngữ – Đại học Thái Nguyên Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung   THÀNH TÍCH: Danh hiệu sinh viên Tiên tiến: năm học 2009 – 2010 Danh hiệu sinh viên…