Học TOEFL ITP tại ETC – cảm nhận của một học viên

Họ tên: Hoàng Thi Kim Anh Học TOEFL ITP tại ETC Lớp: K47 QLC.01 Truong Dh KTCN SDT: 0977480969 Mình là thành viên lớp TOEFL K7 của Trung tâm Anh ngũ ETC. Ban đầu mình cũng rất sợ học TOEFL –  chứng chỉ quốc tế cơ mà. Nhưng do điều kiện bắt buộc ra trường nên…