Giáo Viên : Nguyễn Thị Thu Hoài

THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hoài Email: hoaingoc220890@gmail.com Trình độ: Cử nhân Trường: Đại học Ngoại Thương Hà Nội Ngoại ngữ: Tiếng Anh       THÀNH TÍCH: Danh hiệu sinh viên Giỏi các năm học: 2008-2009, 2009- 2010,  2010 – 2011, 2011 – 2012 Tốt nghiệp loại: Giỏi   KỸ…