TUYỂN TRỢ GIẢNG

Tuyển Cộng Tác Viên Trợ Giảng   I. Mô tả công việc: tuyển cộng tác viên trợ giảng + Hướng dẫn học viên mới của ETC học tiếng Anh theo chương trình đạo tạo của ETC. + Tham gia quản lý 1 lớp học gồm : Hoạt động trên lớp và hoạt động ngoại khóa . +…