Giáo Viên : Nguyễn Thị Thu Hoài

THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hoài Email: hoaingoc220890@gmail.com Trình độ: Cử nhân Trường: Đại học Ngoại Thương Hà Nội Ngoại ngữ: Tiếng Anh       THÀNH TÍCH: Danh hiệu sinh viên Giỏi các năm học: 2008-2009, 2009- 2010,  2010 – 2011, 2011 – 2012 Tốt nghiệp loại: Giỏi   KỸ…

Giáo Viên: Hoàng Thị Thám

THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Hoàng Thị Thám Email: thamhoangknn@gmail.com Trình độ: Cử nhân Chuyên ngành: Sư phạm tiếng Anh Trường: Khoa Ngoại Ngữ – Đại học Thái Nguyên Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung   THÀNH TÍCH: Danh hiệu sinh viên Tiên tiến: năm học 2009 – 2010 Danh hiệu sinh viên…

Giáo Viên : Trần Thị Ngân

Họ và tên: Trần Thị Ngân Email : ngantran.cec@gmail.com Trình độ: Cử Nhân. Chuyên ngành : Sư phạm Tiếng Anh. Ngoại Ngữ : Tiếng Anh, TiếngPháp. Đơn vị công tác : Khoa Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên. Chức vụ : Giảng viên.       CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ : + IELTS 7.0…

GIÁO VIÊN : DƯƠNG VĂN VŨ

Họ và tên: Dương Văn Vũ Email: duongvutnu@gmail.com Facebook: facebook.com/vu.duong.1656     Trình độ học vấn: Cử nhân Ngành học: Cử nhân, Sư phạm tiếng Anh Trường: Khoa Ngoại Ngữ – DHTN Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung           Kỹ năng Ngôn Ngữ : Tiếng Việt (tiếng mẹ đẻ) Tiếng Anh…

GIÁO VIÊN TRẦN THỊ HẢI YẾN

GIỚI THIỆU VỀ GIÁO VIÊN:TRẦN THỊ HẢI YẾN   Họ và tên: Trần Thị Hải Yến Email: haiyen.cec@gmail.com Youtube: youtube.com/user/haiyencec Facebook: facebook.com/haiyencec TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN: GIÁO VIÊN Trình độ học vấn:     Cử nhân Ngành học:     Sư phạm tiếng Anh Tốt nghiệp năm:     2013 Ngoại ngữ:      Tiếng Anh, tiếng Trung KINH…