Hội Thảo : Hành Trang Sinh Viên Thời Hội Nhập – Nhân sự kiện ra mắt chương trình đào tạo đặc biệt ETC-TOP

  Bạn đã từng nhiều hơn 1 lần học Tiếng Anh tại các trung tâm…nhưng rồi lại trở về con số 0 ?!?: Bạn đã từng thấy bạn bè của mình cũng như vậy ?!?   Lý do tại sao rất nhiều người đã đầu tư thời gian và tiền bạc để học Tiếng Anh…

TRIỂN KHAI KHÓA HỌC: ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THẾ KỶ XXI

TRIỂN KHAI KHÓA HỌC “ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THẾ KỶ XXI” Xã hội loài người đã trải qua nhiều chế độ xã hội khác nhau, nhiều phương thức sản xuất khác nhau, vị trí, vai trò của người giáo viên trong từng chế độ đó cũng được quan niệm khác…