Khai Giảng các lớp Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc

Trung Tâm Anh Ngữ ETC xin thông báo về việc Khai Giảng các lớp Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Cảm nhận của các Học viên khóa trước: http://etcrazy.edu.vn/phan-hoi-cua-hoc-vien.html 1. Thời gian: 14h chiều ngày 06/05/2015Khai Giảng các lớp Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc 2. Địa điểm: Cơ sở 1: Tổ 11, Phường Tích Lương…