Giáo Viên : Trần Thị Ngân

Họ và tên: Trần Thị Ngân Email : ngantran.cec@gmail.com Trình độ: Cử Nhân. Chuyên ngành : Sư phạm Tiếng Anh. Ngoại Ngữ : Tiếng Anh, TiếngPháp. Đơn vị công tác : Khoa Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên. Chức vụ : Giảng viên.       CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ : + IELTS 7.0…

GIÁO VIÊN : DƯƠNG VĂN VŨ

Họ và tên: Dương Văn Vũ Email: duongvutnu@gmail.com Facebook: facebook.com/vu.duong.1656     Trình độ học vấn: Cử nhân Ngành học: Cử nhân, Sư phạm tiếng Anh Trường: Khoa Ngoại Ngữ – DHTN Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung           Kỹ năng Ngôn Ngữ : Tiếng Việt (tiếng mẹ đẻ) Tiếng Anh…

GIÁO VIÊN TRẦN THỊ HẢI YẾN

GIỚI THIỆU VỀ GIÁO VIÊN:TRẦN THỊ HẢI YẾN   Họ và tên: Trần Thị Hải Yến Email: haiyen.cec@gmail.com Youtube: youtube.com/user/haiyencec Facebook: facebook.com/haiyencec TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN: GIÁO VIÊN Trình độ học vấn:     Cử nhân Ngành học:     Sư phạm tiếng Anh Tốt nghiệp năm:     2013 Ngoại ngữ:      Tiếng Anh, tiếng Trung KINH…