Tuyển thành viên nhóm kỹ thuật MKT-O

  Tuyển thành viên nhóm kỹ thuật Nhằm đáp ứng sự phát triển ngày càng cao của Công nghệ thông tin và nhu cầu nghiên cứu, học tập online của giới trẻ. Trung Tâm Anh Ngữ ETC quyết định thành lập “Nhóm kỹ thuật MKT-O” phụ trách thực hiện các dự án Marketing Online, quảng bá…