Tuyển dụng trợ giảng

TUYỂN DỤNG TRỢ GIẢNG ( 5 người ): I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC + Hướng dẫn học viên mới của ETC học tiếng Anh theo chương trình đạo tạo của ETC. + Tham gia quản lý 1 lớp học gồm : Hoạt động trên lớp và hoạt động ngoại khóa . + Cùng giảng viên…